صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار شد

ترکیه که در سال ۱۹۹۹ تنها ۹۲ نوع محصول ارگانیک کشاورزی تولید می کرد، توانست تنوع تولیدات خود در این زمینه را به ۲۱۳ عدد برسد

صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار شد

میزان تقاضا برای استفاده از محصولات کشاورزی ارگانیک روز برزو افزایش می یابد.
با افزایش تقاضا برای استفاده از محصولات ارگانیک، میزان صادرات ترکیه نیز در این زمینه افزایش یافت.
ترکیه که در سال ۱۹۹۹ تنها ۹۲ نوع محصول ارگانیک کشاورزی تولید می کرد، توانست تنوع تولیدات خود در این زمینه را به ۲۱۳ عدد برسد.
در راستای افزایش تولید و نیز افزایش تنوع محصولات ارگانیک، میزان صادرات این محصول نیز در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار شد.
گفتنی است، محـصولات ارگانیـک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چنـد سـال قبـل هیچگونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر علف هرزکشها، قارچکشها و مواد شیمیایی در آن اسـتفاده نـشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی تقویت میشود، رشد می کنند.
از سوی دیگر در ترکیبات میـوه هـای ارگانیک هیچگونه اصلاح ژنتیکی صورت نمی گیرد و از گازها برای رشد زودرس میوه ها اسـتفاده نمـی شـود.
به همین دلیل رنگ این نوع میوه ها طبیعی بوده و نه خیلی پررنگ یا کم رنگتر از حد معمول هستند. بافت آنها مناسب و خیلی نرم یا سفت نیست . اندازه میوه ها هم متعادل بوده و طعم و بوی طبیعی و مناسبی دارند که البته بارزترین ملاک تشخیص میوه های ارگانیک از غیرارگانیک هم همین طعم و بوی طبیعی شان است.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط