افزایش تولیدات صنعتی ترکیه

تولیدات صنعتی سالانه در ترکیه در ماه اکتبر دو ممیز چهار درصد افزایش یافت

افزایش تولیدات صنعتی ترکیه

موسسه دولتی آمار ترکیه اندکس تولیدات صنعتی ماه اکتبر را اعلام کرد. 

شاخص بخش معادن و سنگ معادن شش ممیز شش درصد، صنایع تولیدات صنعتی دو ممیز وبخش تولید و توزیع برق، گاز طبیعی، بخار واقلیم بندی دو ممیز نه درصد افزایش یافت. 

میزان تولیدات صنعتی در ماه اکتبر در مقایسه با ماه گذشته یک ممیز هشت درصد کاهش یافت. 

فیکری ایشک وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه در این رابطه اعلام داشت : آمار تولیدات صنعتی ترکیه که امروز اعلام شده است، نشان می دهند که اقتصاد ترکیه در راستای پیش بینی هایی که در برنامه های میان مدت انجام گرفته، ادامه می یابد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط