آمار بخش جهانگردی ترکیه اعلام شد

درآمد بخش جهانگردی ترکیه در ربع سوم سال جاری افزایش یافته است

آمار بخش جهانگردی ترکیه اعلام شد

درآمد بخش جهانگردی ترکیه ۱۱ درصد افزایش یافت.

سازمان آمار ترکیه آمار جهانگردی دوره ماههای ژوئیه الی سپتامبر سال ۲۰۱۴ را اعلام کرد.

براین اساس، درآمد بخش جهانگردی ترکیه در ربع سوم سال نسبت به ربع مشابه سال گذشته، با ۱۱ درصد افزایش به سطح ۱۲ میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۳۷۳ هزار دلار رسیده است.

شمار توریستهایی نیز که در این دوره از ترکیه خارج شده اند، با ۶ ممیز ۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۱۷ میلیون و ۸۴ هزار و ۱۳ نفر تثبیت شده است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط