رتبه وامی ترکیه ثابت ماند

موسسه اعتبار سنجی بین المللی فیتچ درجه وامی ترکیه را ثابت نگاه داشت

رتبه وامی ترکیه ثابت ماند

رتبه وامی ترکیه تغییر نیافت. 

موسسه اعتبار سنجی فیتچ رتبه قابل سرمایه گذاری " بی بی بی منفی " ترکیه را ثابت نگاه داشته و آن را تغییر نداد. 

این موسسه چشم انداز پوئن وامی ترکیه را متعادل تلقی کرده و اعلام کرد که بعلت سیستم بانکداری منظم و ثبات مالی سطح پوئن وامی ترکیه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ به " قابل سرمایه گذاری " افزایش داده شده بود. 

در اطلاعیه موسسه اعتبار سنجی فیتچ گفته شد که علل مورد بحث در سطح قابل توجهی به قوت خود باقی است. 

انتظار می رود که در پی فیتچ، موسسه اعتبار سنجی مودیز نیز در رتبه وامی ترکیه تجدید نظر بکند. 

استاندارد اند پورز بزرگترین موسسه اعتبار سنجی جهان نیز پوئن وامی ترکیه را بی بی بی مثبت و منفی درجه بندی کرده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط