قرارداد بزرگ بین ترکیه و آذربایجان ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار

قرار داد احداث خط لوله گاز طبیعی قفقاز جنوبی بین ترکیه و آذربایجان به امضا رسیده است

قرارداد بزرگ بین ترکیه و آذربایجان ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار

کلنگ خط لوله گاز طبیعی قفقاز جنوبی در آذربایجان بر زمین زده شد.

قرار داد احداث خط لوله گاز طبیعی قفقاز جنوبی بین ترکیه و آذربایجان به امضا رسیده است.
این خط لوله که هزینه ای در حدود ۴۵ میلیارد دلار را در بر خواهد داشت، گاز طبیعی تولید شده در چارچوب پروژه شاهدنیز-۲ را به ترکیه و از ترکیه نیز به اروپا انتقال خواهد داد.
انتظار می رود که میزان درآمد حاصله از این قرارداد ۲۰۰ میلیارد دلار باشد.
از طریق این پروژه که در سال ۲۰۱۷ به پایان خواهد رسید، ۱۰ میلیارد متر مکعب از ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی که در مرحله اول این پروژه حمل خواهد شد، به اروپا انتقال خواهد یافت و ۶ میلیارد مترمکعب باقیمانده نیز در ترکیه استفاده خواهد شد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط