ترکیه در میان ۱۸۷ کشور در رده ۶۹ قرار گرفت

بر اساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۴، ترکیه در میان ۱۸۷ کشوری که سطح رشدی آنها از شاخص خوبی برخوردار است، در رده ۶۹ قرار گرفت

ترکیه در میان ۱۸۷ کشور در رده ۶۹ قرار گرفت

گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۴ در آنکارا معرفی شد. 

بر اساس این گزارش، ترکیه در میان ۱۸۷ کشوری که سطح رشدی آنها از شاخص خوبی برخوردار است، در رده ۶۹ قرار گرفت. 

جودت ییلماز وزیر توسعه ترکیه اظهار داشت: ترکیه از نظر رشد و توسعه عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می دهد. البته از جایگاه خود در این لیست راضی نیستیم. اما در ۱۵ سال اخیر رشد و توسعه خاصله باعث خشنودیمان شده است. 

گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۴ با موضوع "کاستن شکنندگی و ایجاد مقاومت و پایداری" در بنیاد تحقیقی سیاستهای اقتصادی ترکیه معرفی شد. 

جودت ییلماز وزیر توسعه ترکیه اعلام کرد: در صورتیکع ترکیه بتواند به عملکرد و کارایی خود ادامه دهد، می تواند به بالاترین سطح توسعه انسانی که در نظر دارد، دست پیدا کند.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط