تخمین های خود در مورد رشد اقتصادی ترکیه را می توانیم تغییر دهیم

تخمین های خود در مورد رشد اقتصادی ترکیه را می توانیم تغییر دهیم

آندرو بورنس هماهنگ کننده بخش ماکرواقتصاد بانک جهانی در پی اعلام ارقام رشد اقتصادی ترکیه در ربع اول سال جاری اعلام داشت می توانیم تخمین خود در مورد رشد اقتصادی ترکیه را می توانیم در مسیر صعود آن تغییر دهیم. 

بورنس افزود با توجه با رشد قوی اقتصاد ترکیه در ربع اول سال جاری می توانیم تخمین خود در مورد رشد ترکیه را در یک خط سیر صعودی قرار دهیم. 

بورنس ضمن تمجید و ستایش از پتانسیل رشد اقتصادی ترکیه گفت رشد بالای چهار درصدی دراقتصاد ترکیه را می توانم بعنوان درصد خوبی مورد ارزیابی قرار دهم . 

بورنس افزود در این شرایط می توانیم انتظار داشته باشیم که میزان بهره ها بطور مرحله ای کاهش یابد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط