افزایش تولیدات صنعتی ترکیه

افزایش تولیدات صنعتی ترکیه

تولیدات صنعتی افزایش یافت. 

بموجب داده های انستیتوتی دولتی آمار ترکیه شاخص تولیدات صنعتی ترکیه در ماه آوریل سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 4 ممیز 6 درصد افزایش یافته است. 

انتظار می رفت، که میزان افزایش تولید حدود سه ممیز نه درصد باشد. 

بیشترین رشد در تولیدات صنعتی در بخش معادن و سنگ معدن قید گردید. 

این میزان رشد نه ممیز سه درصد می باشد. 

این دو بخش را بخش صنایع تولیدی، برق، گاز، بخار واقلیم تشکیل می دهد. 

موسسه دولتی آمار ترکیه میزان در آمد های واقعی سرمایه گذاری های مالی در ماه می را اعلام کرد. 

بموجب این ارقام بیشترین در آمد حقیقی در بورس استانبول حاصل شده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط