حرف و ترانه - هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

حرف و ترانه - هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

وعده ما ظهر جمعه هر هفته در برنامه موزیکال "حرف و ترانه"...