تصاویری از سقوط هواپیما در تهران

تصاویری از سقوط هواپیما در تهران

علیرضا جهانگیریان، رییس سازمان هواپیمایی ایران گفت: براساس دستور هیأت دولت پرواز آنتونف در ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع است.


برچسب ها: تصاویری از سقوط هواپیما در تهران