حمله مسلحانه به مجلس ایران و مرقد امام خمینی

حمله ای مسلحانه به ساختمان مجلس ایران در تهران پایتخت این کشور ترتیب یافت. در همین راستا تدابیر امنیتی شدیدی در منطقه اتخاذ گردید.

حمله مسلحانه به مجلس ایران و مرقد امام خمینی

حمله ای مسلحانه به ساختمان مجلس ایران در تهران پایتخت این کشور ترتیب یافت. در همین راستا تدابیر امنیتی شدیدی در منطقه اتخاذ گردید.


برچسب ها: حمله مسلحانه , مجلس ایران , تدابیر امنیتی