بانوان "نینجای" ایرانی

یک گروه از بانوان ایرانی که باری دفاع شخصی، تکنیکهای دفاعی را می آموزند، در قلعه شهریار واقع در 40 کیلومتری تهران پایتخت این کشور، هنرشان را به نمایش گذاشتند. بانوان "نینجا" که که هنرهایشان را به نمایش میگذاشتند، تمریناتی در زمینه استفاده از اسلحه و مبارزات تن به تن انجام دادند.

بانوان "نینجای" ایرانی

یک گروه از بانوان ایرانی که باری دفاع شخصی، تکنیکهای دفاعی را می آموزند، در قلعه شهریار واقع در 40 کیلومتری تهران پایتخت این کشور، هنرشان را به نمایش گذاشتند. بانوان "نینجا" که که هنرهایشان را به نمایش میگذاشتند، تمریناتی در زمینه استفاده از اسلحه و مبارزات تن به تن انجام دادند.


برچسب ها: نینجا , هنرهای رزمی , بانوان ایرانی