وضعیت اخیر در حیطه های حاکمیت در سوریه

رژیم بشار اسد که به عنوان آخرین عمل غوطه شرقی را تصرف نموده، با حمایت روسیه و ایران، 58 درصد کشور را تحت کنترل خود در آورده است.

وضعیت اخیر در حیطه های حاکمیت در سوریه

رژیم بشار اسد که به عنوان آخرین عمل غوطه شرقی را تصرف نموده، با حمایت روسیه و ایران، 58 درصد کشور را تحت کنترل خود در آورده است.


برچسب ها: حیطه های حاکمیت در سوریه , رژیم اسد , مخالفان سوری , سازمان تروریستی داعش , سازمان تروریستی ی پ گ