وضعیت اخیر در حیطه های حاکمیت در سوریه

رژیم بشار اسد که به عنوان آخرین عمل غوطه شرقی را تصرف نموده، با حمایت روسیه و ایران، 58 درصد کشور را تحت کنترل خود در آورده است.

وضعیت اخیر در حیطه های حاکمیت در سوریه

رژیم بشار اسد که به عنوان آخرین عمل غوطه شرقی را تصرف نموده، با حمایت روسیه و ایران، 58 درصد کشور را تحت کنترل خود در آورده است.


برچسب ها: مخالفان سوری , سازمان تروریستی داعش , رژیم اسد , سازمان تروریستی ی پ گ , حیطه های حاکمیت در سوریه