طی 3 دهه گذشته 30 هزار پروژه توسط «تیکا» اجرا شد

Tika.jpg

تعداد دفاتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» که در سال 1992 فعالیت خود را آغاز کرد، از 12 دفتر در سال 2002 به 62 در سال 2022 رسیده است


برچسب ها: تیکا , طی 3 دهه گذشته , 62 عدد در سال 2022 , 12 دفتر در سال 2002 , فعالیت تیکا , دفاتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه , اجرای 30 هزار پروژه