ترافیک دیپلماسی رئیس جمهور ترکیه

رئیس جمهور ترکیه طی سال گذشته 293 دیدار دیپلماتیک انجام داده است

ترافیک دیپلماسی رئیس جمهور ترکیه

رئیس جمهور ترکیه طی سال گذشته 293 دیدار دیپلماتیک انجام داده است


برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه , دیپلماسی