تپه باستانی «ارسلان‌تپه» با 7 هزار سال سابقه در فهرست یونسکو قرار گرفت

Arslantepe.jpg

منطقه باستانی «ارسلان‌تپه» در مالاتیا که در فهرست دائمی میراث جهانی یونسکو قرار دارد، دارای پیشینه 7 هزار ساله است.


برچسب ها: