صادرات صنعتی ترکیه بالاترین فروش در سه ماهه اول سال در تاریخ جمهوری را به ثبت رساند

Türkiye İhracat.jpg

صادرات صنعتی ترکیه با 45 میلیارد و 247 میلیون دلار در دوره ژانویه-مارس 2022 بالاترین فروش در سه ماهه اول سال در تاریخ جمهوری را به ثبت رساند


برچسب ها: صادرات صنعتی ترکیه , بالاترین فروش در سه ماهه اول سال در تاریخ جمهوری , دوره ژانویه-مارس 2022 , با 45 میلیارد و 247 میلیون دلار