نیروگاه هسته ای آک کویو

نیروگاه هسته ای آک کویو |

نیروگاه هسته ای آک کویو

با این نیروگاه 10% از نیاز ترکیه به برق برطرف خواهد شد.


برچسب ها: آک کویو , نیروگاه هسته ای