حرف و تصمیم آخر در اتحادیه اروپا بر عهده غرب است

حرف و تصمیم آخر در اتحادیه اروپا بر عهده غرب است

انتخاب شدن اکثریت اسامی پیشنهادی برای موقعیتهای ریاستی جدید در اتحادیه اروپا، از کشورهای اروپای غربی و مدیترانه ای


برچسب ها: اتحادیه اروپا , مدیترانه , کشورهای غربی , بلوک شرق