همایش بین‌المللی تی‌آرنی وورلد - 9 الی 10 دسامبر 2022

trt-world-forum.jpg

همایش بین‌المللی TRT WORD برای ششمین بار برگزار می‌شود!

موضوع همایش امسال بحث و بررسی پیرامون نقطه شروعی برای شکل دادن به جهان فردا خواهد بود، در دوره‌ای که جهان با تنش‌های فراوانی روبروست: "برنامه‌ریزی برای آینده: ابهامات، واقعیتها و فرصت‌ها".

این تاریخ را به خاطر بسپارید: 9 الی 10 دسامبر 2022


برچسب ها: 9 الی 10 دسامبر 2022 , همایش بین‌المللی تی‌آرنی وورلد , برنامه‌ریزی برای آینده: ابهامات، واقعیت‌ها و فرصت‌ها , نقطه شروعی برای شکل دادن به جهان فردا