افزایش 128.28 درصدی در میزان مسافرت گردشگران خارجی به ترکیه

Turist Sayısı.jpg

شمار گردشگران خارجی در ترکیه طی 7 ماه اول سال جاری با 128.28 درصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 23 میلیون و 30 هزار و 209 نفر رسید.


برچسب ها: بازدید بیش از 23 میلیون گردشگر خارجی از ترکیه , 7 ماه اول سال , شمار گردشگران خارجی در ترکیه , افزایش 128.28 درصدی , مسافرت گردشگران خارجی به ترکیه