چهارمین کشتی حفاری ترکیه فعالیتش را آغاز کرد

Sondaj Gemisi.jpg

عبدالحمید خان چهارمین کشتی حفاری ترکیه با تجهیزات فنی و مشخصات فیزیکی خاص خود به عنوان "قوی‌ترین" عنصر ناوگان، فعالیتش را آغاز کرد.


برچسب ها: چهارمین کشتی حفاری ترکیه؛ عبدالحمید خان , چهارمین کشتی حفاری ترکیه با تجهیزات فنی و مشخصات فیزیکی , قوی‌ترین عنصر ناوگان