باتلاق بدهی عراق

عراق که از پنجه های داعش نجات یافته است، هنوز از باتلاق قرضها، نجات نمی یابد

باتلاق بدهی عراق

عراق که از پنجه های داعش نجات یافته است، هنوز از باتلاق قرضها، نجات نمی یابد


برچسب ها: باتلاق , قرض , داعش , باتلاق بدهی عراق