برخورداری چین از أوراق قرضه 1.2 تریلیون دلاری در مقابل ایالات متحده امریکا

اخبار مرتبط با اینکه چین قصد دارد خرید أوراق قرضه ایالات متحده امریکا را کم و یا متوقف نماید، کشورهای خارجی دارای أوراق قرضه امریکا را به حرکت در آورد

برخورداری چین از أوراق قرضه 1.2 تریلیون دلاری در مقابل ایالات متحده امریکا

اخبار مرتبط با اینکه چین قصد دارد خرید أوراق قرضه ایالات متحده امریکا را کم و یا متوقف نماید، کشورهای خارجی دارای أوراق قرضه امریکا را به حرکت در آورد


برچسب ها: ایالات متحده امریکا , چین , تریلیون دلار