آمار فروش خانه در ترکیه

تعداد خانه های مسکونی در کل ترکیه که در سال 2017 خرید و فروش شده اند، 5.1 درصد در مقایسه با سال 2016 افزایش یافته اشت

آمار فروش خانه در ترکیه

تعداد خانه های مسکونی در کل ترکیه که در سال 2017 خرید و فروش شده اند، 5.1 درصد در مقایسه با سال 2016 افزایش یافته اشت


برچسب ها: فروش خانه در ترکیه , خرید خانه در ترکیه