آذربایجان چهار سامانه موشکی اس-300 ارمنستان را منهدم کرد

آذربایجان چهار سامانه موشکی اس-300 ارمنستان را منهدم کرد

Azerbaycan.jpg

برچسب ها: تلفات سنگین , ارتش ارمنستان , آزادسازی سرزمین‌های اشغالی