فوتبالیستهای ملی ترکیه در چهار گوشه اروپا

در سالهای اخیر با انعطاف پذیرتر نمودن محدودیتهای جذب بازیکنان خارجی در لیگ برتر، در تعداد فوتبالیستهای ترکی که در خارج از کشور به فعالیت میپردازند، افزایش قید گردید.

فوتبالیستهای ملی ترکیه در چهار گوشه اروپا

در سالهای اخیر با انعطاف پذیرتر نمودن محدودیتهای جذب بازیکنان خارجی در لیگ برتر، در تعداد فوتبالیستهای ترکی که در خارج از کشور به فعالیت میپردازند، افزایش قید گردید.


برچسب ها: فوتبالیستهای ترک , لیگ برتر , تیمهای فوتبال اروپا