چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی به پایان رسید

چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که با میزبانی جمهوری آذربایجان در باکو پایتخت این کشور برگزار شد، با انجام مراسم اختتامیه ای با شکوه در استادیوم 68 هزرا نفره المپیک باکو به کار خود پایان داد.

چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی به پایان رسید

چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که با میزبانی جمهوری آذربایجان در باکو پایتخت این کشور برگزار شد، با انجام مراسم اختتامیه ای با شکوه در استادیوم 68 هزرا نفره المپیک باکو به کار خود پایان داد.


برچسب ها: باکو , چهارمین دور بازیهای همبستگی اسلامی در باکو , استادیوم , المپیک