اولین مسجد ماه و ستاره ترکیه

مراسم کلنگ زنی اولین مسجدی که با تم ماه و ستاره در ترکیه از سوی شهرداری سیواس ساخته خواهد شد، برگزار گردید.

اولین مسجد ماه و ستاره ترکیه

مراسم کلنگ زنی اولین مسجدی که با تم ماه و ستاره در ترکیه از سوی شهرداری سیواس ساخته خواهد شد، برگزار گردید.

 


برچسب ها: ترکیه , مسجد ماه و ستاره , سیواس ترکیه