تلعین حمله تروریستی استانبول با تم "Pray For Istanbul"

مردم از گوشه و کنار جهان، حمله تروریستی در ترکیه را از سایتهای اجتماعی با هشتگهای prayforturkey# و prayforistanbul# تلعین میکنند

تلعین حمله تروریستی استانبول با تم "Pray For Istanbul"

مردم از گوشه و کنار جهان، حمله تروریستی در ترکیه را از سایتهای اجتماعی با هشتگهای prayforturkey# و prayforistanbul# تلعین میکنند


برچسب ها: استانبول , حمله تروریستی , Pray For Istanbul , فرودگاه اتاترک استانبول