تجمع شهروندان در میادین

شهروندان ترکیه میادین را خالی نگاه نمیدارند و برای حمایت از دموکراسی، تا ساعات صبح تجمع میکنند.

تجمع شهروندان در میادین

شهروندان ترکیه میادین را خالی نگاه نمیدارند و برای حمایت از دموکراسی، تا ساعات صبح تجمع میکنند.


برچسب ها: ترکیه , کودتا , کودتا در ترکیه , شهروندان در میادین