استانبول سفید و برفی

بارش برف طی روزهای اخیر در استانبول، همه مناطق این شهر را سفید پوش کرده است.

استانبول سفید و برفی

بارش برف طی روزهای اخیر در استانبول، همه مناطق این شهر را سفید پوش کرده است.


برچسب ها: استانبول , بارش برف شدید , ترکیه و برف