سخنرانی اردوغان در مراسم افتتاحیه رسمی دومین دوره نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا

مراسم افتتاحیه رسمی دومین دوره نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا

سخنرانی اردوغان در مراسم افتتاحیه رسمی دومین دوره نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا


برچسب ها: ترکیه , مجمع دیپلماسی آنتالیا , اردوغان