ساعت 09:05 دقیقه بود که زمان از حرکت باز ایستاد....

ادای احترام مردم ترکیه به مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه

مردم ترکیه همه ساله راس ساعت 9:05 صبح دهم نوامبر به نشانه بزرگداشت آتاتورک یک دقیقه سکوت می کنند.


برچسب ها: ترکیه , آتاترک