روستای گربه ها

یک گروه داوطلب در آنتالیا، "روستای گربه ها" که داخلش ویلا و خانه های کوچکی که برای انجام امور مختلف سلامتی گربه ها تعبیه شده است، را ساختند. در این روستا که 100 گربه در آن زندگی میکنند، محل بازی گربه ها، بانوج و ویلاهای بالکن دار نیز وجود دارد.

روستای گربه ها

یک گروه داوطلب در آنتالیا، "روستای گربه ها" که داخلش ویلا و خانه های کوچکی که برای انجام امور مختلف سلامتی گربه ها تعبیه شده است، را ساختند. در این روستا که 100 گربه در آن زندگی میکنند، محل بازی گربه ها، بانوج و ویلاهای بالکن دار نیز وجود دارد


برچسب ها: گربه , گربه های خیابانی , بانوج , ویلا