اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه دیروز برای شرکت در نشست هفتگی این حزب، وارد مجلس ملی کبیر ترکیه شد. اردوغان از سوی اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، بینالی ییلدیرم نخست وزیر ترکه، وزرا و نمایندگان مجلس استقبال شد.

اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه دیروز برای شرکت در نشست هفتگی این حزب، وارد مجلس ملی کبیر ترکیه شد. اردوغان از سوی اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، بینالی ییلدیرم نخست وزیر ترکه، وزرا و نمایندگان مجلس استقبال شد.

 


برچسب ها: اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه