پرچمها نیمه افراشته شد

پس از حمله تروریستی در منطقه بشیکتاش استانبول و مرگ دهها انسان مظلوم، پرچمها در ترکیه نیمه افراشته شد و یک روز عزای ملی اعلام گردید

پرچمها نیمه افراشته شد

پس از حمله تروریستی در منطقه بشیکتاش استانبول و مرگ دهها انسان مظلوم، پرچمها در ترکیه نیمه افراشته شد و یک روز عزای ملی اعلام گردید


برچسب ها: عزای ملی , پرچمها نیمه افراشته شد , حمله تروریستی استانبول , بشیکتاش استانبول