پانصد و شصت و چهارمین سالگرد فتح استانبول جشن گرفته شد

در چهارچوب جشنهای پانصد و شصت و چهارمین سالگرد فتح استانبول، شهرداری کلان شهر استانبول، بر روی خلیج برنامه هایی منجمله کنسرت مهتران، رقص نور و لیزر و آتش بازی، به نمایش گذاشته شد.

پانصد و شصت و چهارمین سالگرد فتح استانبول جشن گرفته شد

در چهارچوب جشنهای پانصد و شصت و چهارمین سالگرد فتح استانبول، شهرداری کلان شهر استانبول، بر روی خلیج برنامه هایی منجمله کنسرت مهتران، رقص نور و لیزر و آتش بازی، به نمایش گذاشته شد.


برچسب ها: فتح استانبول , پانصد و شصت و چهارمین سالگرد فتح استانبول