نخست وزیر ترکیه از پل کاراماغارا دیدن کرد

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه از پل کاراماغارا واقع بر روی دریاچه سد کبان در شهر الازیغ دیدن کرد.

نخست وزیر ترکیه از پل کاراماغارا دیدن کرد

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه از پل کاراماغارا واقع بر روی دریاچه سد کبان در شهر الازیغ دیدن کرد.


برچسب ها: نخست وزیر ترکیه , بینالی ییلدیریم , کاراماغارا