امینه اردوغان با همسر رئیس جمهور گامبیا دیدار کرد

همسر رئیس جمهور ترکیه با همسر رئیس جمهور گامبیا که برای انجام دیدارهای رسمی در ترکیه به سر میبرند، دیدار کرد

امینه اردوغان با همسر رئیس جمهور گامبیا دیدار کرد

همسر رئیس جمهور ترکیه با همسر رئیس جمهور گامبیا که برای انجام دیدارهای رسمی در ترکیه به سر میبرند، دیدار کرد


برچسب ها: امینه اردوغان , همسر رئیس جمهور ترکیه , امینه اردوغان با همسر رئیس جمهور گامبیا دیدار کرد