مصطفی کمال آتاترک و جنگ بزرگ از آرشیو ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه

 مصطفی کمال آتاترک و جنگ بزرگ از آرشیو ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه

ارتش ترکیه با فرماندهی مصطفی کمال پاشا، 97 سال قبل در چنین روزی یکی از بزرگترین حماسه های قهرمانان جهان را آغاز نمودند. این نیز عکسهایی کمیاب از مصطفی کمال آتاترک و جنگ بزرگ از آرشیو ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه...


برچسب ها: عکس , ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه , مصطفی کمال آتاترک , کمیاب