مسجد "ماه و ستاره" سیواس به زودی افتتاح میشود

مسجد "ماه و ستاره" سیواس به زودی افتتاح میشود

مسجدی که با معماری "ماه و ستاره اش" بسیار مورد توجه بوده و سال 2017 ساخت آن در سیواس آغاز شده است، به زودی افتتاح خواهد شد. این مسجد با نوع طراحی ماه و ستاره و تاسیس بر روی زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع، یک اولین در ترکیه میباشد.

در این مسجد  5 هزار نفر قادر به اقامه نماز در آن واحد خواهند بود و نزدیک به 2 الی 2.5 دیگر افتتاح خواهد شد.


برچسب ها: مسجد , سیواس , ماه و ستاره , معماری ماه و ستاره , اولین در ترکیه