عامل حمله تروریستی استانبول دستگیر شد

فعالیتهای تجسس در مجتمع مسکونی واقع در اسن یورت استانبول که تروریست در آنجا دستگیر شد، ادامه دارد.

عامل حمله تروریستی استانبول دستگیر شد

فعالیتهای تجسس در مجتمع مسکونی واقع در اسن یورت استانبول که تروریست در آنجا دستگیر شد، ادامه دارد.

 


برچسب ها: حمله تروریستی , عامل حمله استانبول , عضو داعش