مهندسان ترک پس از 15 ماه، ساخت کشتی ترکیه را به پایان رساندند

مهندسان ترک پس از 15 ماه، ساخت کشتی ترکیه را به پایان رساندند

کشتی "İÇDAŞ-5" که از سوی مهندسان ترک با استفاده از امکانات داخلی ساخته شده است، در کارخانه کشتی سازی شهرستان بیگای استان چاناک کاله، به پایان رسیده و به آب انداخته شد.


برچسب ها: کشتی ترکیه , مهندسان ترک , ساخت کشتی با امکانات داخلی