ادامه عملیات شاخه زیتون

عملیات شاخه زیتون از سوی نیروهای مسلح ترکیه در عفرین سوریه ادامه دارد

ادامه عملیات شخه زیتون

عملیات شاخه زیتون از سوی نیروهای مسلح ترکیه در عفرین سوریه ادامه دارد


برچسب ها: نیروهای مسلح ترکیه , عملیات شاخه زیتون