زیبایی دو فصل در مراتع منطقه غرب دریای سیاه

زیبایی دو فصل در مراتع منطقه غرب دریای سیاه

طبیعت منطقه دوزجه که در ماههای تابستان تغییر میکند و گلهایی که در این فصل باز میشود، از خواص مهم مراتع این منطقه میباشد. با آغاز فصل بهار، هیجانی جدید در این منطقه آغاز میشود. مراتع این منطقه در ارتفاع 1200 الی 1800 متری دو فصل را در یک آن پشت سر میگذارد.


برچسب ها: فصل بهار و تابستان , مراتع دریای سیاه , غرب دریای سیاه