زمستان سرد در ترکیه

زمستان سفید و سرد کل ترکیه را در بر گرفته است.

زمستان سرد در ترکیه

زمستان سفید و سرد کل ترکیه را در بر گرفته است.


برچسب ها: زمستان , برف و سرما , ترکیه