تصاویری از سالهایی که استانبول بهشت ماهی بوده است

طی دوره ای، تنگه بسفر که بسان مروارید استانبول میباشد، بهشت ماهی بود. دوره ای که استانبول هنوز بتنی نشده، تنگه با کشتی ها و قایقهای موتوری پر نشده و سالهایی که آبهای این شهر دارای صدها گونه ماهی بود... 

تصاویری از سالهایی که استانبول بهشت ماهی بوده است

طی دوره ای، تنگه بسفر که بسان مروارید استانبول میباشد، بهشت ماهی بود. دوره ای که استانبول هنوز بتنی نشده، تنگه با کشتی ها و قایقهای موتوری پر نشده و سالهایی که آبهای این شهر دارای صدها گونه ماهی بود... 

انسانها از پل گالاتا به ماهیگیری پرداخته و سطلهایشان را پر از ماهی میکردند. 

انواع ماهیهای مختلف که در این دریا وجود داشت را هر روزه صید میکردند.

و این نیز تصاویری از آن روزهای استانبول

 

منبع: روزنامه تجارت دریا


برچسب ها: بهشت ماهی , استانبول , تنگه بسفر