تصاویری از لحظات شکار روباه ها در زمین برفی

تصاویری از لحظات شکار روباه ها در زمین برفی

بارش برف و هوای سرد در منطقه آناتولی شرقی زندگی را دشوار کرده است. در شهر کارس که بارش برف در آن تا یک متر رسیده است و دمای هوا در آن تا 31 درجه زیر صفر پایین آمده است،روباهها، برای یافتن غذا دچار مشکل شده اند.

 


برچسب ها: