سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران

اردوغان در کاخ سعدآباد تهران مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار گرفت

سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران

اردوغان در کاخ سعدآباد تهران مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار گرفت


برچسب ها: اردوغان در ایران , رئیس جمهور ترکیه در ایران , رئیس جمهور ترکیه در تهران , کاخ سعد آباد , رئیس جمهور ایران و ترکیه